Jx2AnhEm.com-Game.exe

Sau khi tải về, giải nén, vào thư mục chạy Autoupdate.exe rồi bấm Đăng Nhập để vào game, hoặc vào bằng file so2game.exe nếu Autoupdate không chạy.

Tải game (file exe)


Nếu dùng trình duyệt Microsoft Edge, thì tải file zip.

Tải game (file zip)


Video Hướng dẫn cài đặt game
Click vào link sau đây:
https://www.youtube.com/watch?v=u8BF1halT5U&ab_channel=Jx2AnhEm